Telefonia GSM

Global System for Mobile Communications

GSM, czyli Global System for Mobile Communications stanowi standard telefonii komórkowej. Sieci GSM są oparte na systemie telekomunikacji, który oferuje usługi związane z transmisją głosu, danych oraz wiadomości w następujących formach: tekstowej oraz multimedialnej. Istnieje tutaj możliwość międzynarodowego roamingu oraz możliwość umów pomiędzy operatorami. Dzięki takiej możliwości abonent sieci GSM może bez żadnych umów korzystać z telefonu w większości krajów świata. W dzisiejszych czasach na bazie technologii GSM świadczy usługi ponad 700 operatorów. Co więcej, usługi GSM mogą być udostępnione na następujących zasadach: na zasadzie usługi abonamentowej lub w formie przedpłaconej lub w formie mieszanej. Patrząc na historię rozwoju GSM możemy wyróżnić następujące standardy: GSM 900 Phase 1, GSM 900 Phase 2, GSM 900 Phase 2 plus oraz Release 99. Standard telefonii GSM powstał dzięki europejskiej inicjatywie. Inicjatywa ta polegała na chęci stworzenia jednego standardu telefonii komórkowej. Początkowo miał to być standard, który obowiązywałby tylko i wyłącznie na terenie dwunastu członków Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Właśnie w tym celu wewnątrz Europejskiej Konferencji Administracji Poczty i Telekomunikacji powołano instytut Groupe Special Mobile w 1982 roku. Celem Groupe Special Mobile było opracowanie standardu telefonii mobilnej, która miała działać w paśmie 900 megaherzów. Po wielu próbach oraz badaniach Komisja Europejska zatwierdziła projekt wspólnego standardu w 1984 roku.

Podobne

Gateway Mobile Switching Centre
Gateway Mobile Switching Centre, czyli GMSC stanowi centralę Mobile Switching Centre. Posiada dodatkową funkcję, która jest odpowiedzialna za kontaktowanie się z HLR. Chodzi tutaj o to, że każda rozmowa podczas zestawiania połączenia do abonenta danej sieci musi być przeroutowana do jednego z Gateway Mobile Switching Centre, który należy do centrali. Ma to na celu zebranie informacji o użytkowniku, którego numer wybrano w celu rozpoczęcia rozmowy. Od operatora danej sieci zależy, które rozmowy będą działać jako Gateway Mobile Switching Centre. Co więcej, niektóre Gateway Mobile Switching Centre mogą działać jako centrale tranzytowe do innych sieci. Home Location Register, czyli HLR stanowi rejestr stacji własnych. Jest to baza danych, w której przechowywane są informacje o abonentach, którzy należą do danej sieci. Do takich informacji znajdujących się w bazie danych należą między innymi: numer IMSI, czyli International Mobile Subscriber Identity, czyli unikalny numer, który jest przypisany do każdej karty SIM w sieci...

Authentication Centre
Na bazie danych abonentów danej sieci Authentication Centre dokonuje uwierzytelnienia numeru International Mobile Subscriber Identity, czyli unikalnego numeru przypisanego do karty SIM, jak również zezwala danemu abonentowi logującemu się do sieci na korzystanie z zasobów radiowych. Visitor Location Register, czyli VLR jest to rejestr abonentów przyjezdnych. Ogólnie jest to baza danych, która jest związana z Mobile Switching Centre. W sieci istnieją z reguły pary w następującej formie: Mobile Switching Centre- Authentication Centre. Baza ta ma za zadanie przechowywać informacje o abonentach, którzy w danym momencie znajdują się na obszarze, który jest obsługiwany właśnie przez to Mobile Switching Centre. Co więcej, część z tych informacji jest kopiowana z Home Location Register w momencie pojawienia się abonenta w zasięgu danego Mobile Switching Centre , a z kolei część z nich są zmieniane później, chodzi tutaj na przykład o lokalizację abonenta. Flexible Number Register, czyli FNR stanowi opcjonalny element sieci, który jest...

Sms Center
Sms Center przechowuje wiadomości sms, które nie mogą być w danej chwili dostarczone, takiej jak na przykład abonent jest poza zasięgiem lub ma wyłączony telefon. Z kolei Service Control Point, czyli SCP stanowi taki element sieci, na którym są oparte sieci inteligentne. Działające na Service Control Point serwisy są związane z usługami dodanymi, czy też dodatkowymi, które mogą być wykupione przez abonenta. Natomiast Service Data Point, czyli SDP jest to baza danych, która zawiera informacje o abonentach. Informacje te są wykorzystywane przez programy, które działają na platformie Sieci Inteligentnych. Wśród innych oznaczeń związanych z sieciami możemy wymienić następujące: PSTN oraz PLMN. PSTN, czyli Public Switched Telephone Network są to sieci stacjonarne. Początkowo sieci te bazowały na technologiach analogowych, ale w obecnych czasach są one zrealizowane w oparciu o technologie cyfrowe, a z kolei PLMN, czyli Public Land Mobile Network są to sieci telefonii komórkowej. Ogólnie w sieci GSM jest spotykanych...

Rozmowy telefoniczne
Po włączeniu się telefonu do sieci i odnalezieniu jak najkorzystniejszej częstotliwości, stacja bazowa przesyła wiadomość o wybranej częstotliwości do Kontrolera Stacji Bazowych, a ten z kolei przesyła tą wiadomość do połączonego z nim Mobile Switching Centre. W daleszej kolejności Mobile Switching Centre zapisuje informację o tym abonencie w Visitor Location Register, a przede wszystkim lokalizację abonenta. Następnie Mobile Switching Centre wysyła informację ze swoim adresem do Home Location Register, który zawiera informacje o danym abonencie. Innym scenariuszem związanym z sieciami GSM jest sytuacja, kiedy abonent A, który posiada telefon w systemie abonamentowym dzwoni do abonenta B. W takiej sytuacji zachodzą następujące czynności. Po pierwsze telefon wysyła żądanie połączenia z abonentem B. Żądanie to wysyła poprzez stację bazową, która ma najsilniejszy sygnał w okolicy. Sygnał ten dociera do obsługującego tę stację bazową Kontrolera Stacji Bazowych. W dalszej kolejności Kontroler Stacji Bazowych przekazuje sygnał do połączonego z nim Mobile Switching Centre...